O firmie Oferta Realizacje Referencje Automatyka Kontakt

PPUH "ELSTAR" Sp. z o.o. w Rzeszowie w ramach swojej działaności oferuje:

1. Wykonawstwo:
 • sieci energetycznych kablowych oraz stacji transformatorowych,
 • instalacji elektrycznych dla budownictwa ogólnego i przemysłowego,
 • instalacji elektrycznych, sterowania i automatyki dla kotłowni, węzłów cieplnych, oczyszczalni i przepomnpowni ścieków, ujęć wody itp.
 • instalacji elektrycznych, sterowania i automatyki dla układów wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń oraz obiektów,
 • instalacji elektrycznych dla układów automatyzacji urządzeń i procesów technologicznych w oparciu o sterowniki swobodnie programowalne,
 • sieci teletechnicznych,
 • instalacji słaboprądowych,
 • remontów i modernizacji instalacji elektrycznych w obiektach istniejących,
 • wyrobów elektrycznych (średniej wielkości rozdzielnic nn oraz sterownic elektrycznych na bazie gotowych obudów),
 • prac regulacyjno-pomiarowych (pomontażowych) oraz prac rozruchowych urządzeń i instalacji elektrycznych.

  2. Opracowanie:
 • dokumentacji projektowo - kosztorysowych dla w/w zakresów robót.