O firmie Oferta Realizacje Referencje Automatyka Kontakt

PPUH "ELSTAR" Sp. z o.o. zaprasza do współpracy przy realizacji automatyki przemysłowej i systemów kontroli budynków. Posiadamy doświadczenie w realizacji systemów automatyki w obiektach takich jak:
- oczyszczalnie ścieków,
- zakłady i stacje uzdatniania wody,
- kotłownie gazowe, olejowe i na odpady drzewne,
- wymiennikownie i węzły cieplne,
- budynki użyteczności publicznej,
- obiekty służby zdrowia, szpitale,
- obiekty przemysłowe,
- instalacje wentylacji i klimatyzacji.

W zakresie naszych usług proponujemy:
- wykonawstwo projektów budowlanych i wykonawczych w zakresie instalacji elektrycznych i automatyki,
- dobór elementów automatyki i aparatury kontrolno-pomiarowej,
- kompletację dostaw,
- montaż elementów automatyki i aparatury kontrolno-pomiarowej,
- okablowanie i podłączenie urządzeń,
- oprogramowanie sterowników swobodnie programowalnych, paneli operatorskich,
- wdrożenie oprogramowania na obiektach i rozruch urządzeń,
- wykonanie i uruchomienie systemów wizualizacji i monitoringu SCADA,
- serwis instalacji i oprogramowania.

Przy realizacji naszych projektów bazujemy na sterownikach swobodnie programowalnych i panelach operatorskich m. in. firm:
- SAIA,
- SIEMENS,
- GE Fanuc,
- Johnson Controls,
- VIPA,
- Schneider Electric,
- Mitsubishi,
- ESA,
- ASEM,
- Weintek.

Aplikacje w zakresie monitoringu i wizualizacji wykonujemy w oparciu o oprogramowanie SCADA:
- Wizcon/Control Maestro,
- Movicon,
- Citect,
- Maps,
- WinCC,
- TelWin,
- inne